GündemDünya

İstanbul Tarihinde Bilinmeyenler

İstanbul Tarihinde Bilinmeyenler
İstanbul’un gerçek kuruluşu ve kuruluş tarihi ile ilgili geniş bir bilgi yoktur. Her kaynakta Farklı farklı bilgiler vardır. Bu bilgilerin birinde Mİlattan 657 veya 658 yıl önce Kuruluşu gösterilen İstanbul’un Kurucusu Yunanistan’da Magariz veya Megara kralı Vyzas (Byzas) tır.

Ötedenberi bilinen ve artık umumili şen bir rivayete göre, Megaralılar yeni bir şehir kurmak isteyerek isteyerek ve bu şehrin yerini belirlemek için bir kahine Başvururlar. Kahinden ise şu cevabı alırlar Bu şehri körler memleketinin karşısına kurun cevabını alırlar.

O zaman Megaralılar başında bulunan Kral Vyzas olduğu halde kuracakları bu şehrin yerini bulabilmek için kuzeye doğru hareket eden Megaralılar dolaşa dolaşa Şu anda Topkapı sarayının bulunduğu gelirler ve buradan dört tarafa bakar iken Uzakata’ki Kalkedeonya lıların kurduğu Şimdiki adı Kadıköy’ü gördüler. Kralları ile Megaralılar Bulundukları noktanın güzelliğine hayran kaldılar. Ve Kalkedonyalıların Kadıköy’ünü burada görmediklerine çok şaşırdılar.

istanbul bilinmeyenler
istanbul bilinmeyenler

Bu kadar güzel bir yerin görmemek için kör olmak lazım diye düşünerek Kahinin de Bahsettiği Körler Memleketinin Kadıköy olduğuna inanarak Şu anda Topkapı sarayının bulunduğu Tepe Üstüne kurmak istedikleri, Şehrin temellerini atarak buraya da Krallarının adını vererek buraya ( Vyzas-Byzas) demişler.

Megaralıların kurduğu bu şehir bir köyden başka bir şey değildi Fakat Trakyalılar yakınlarında kurulan bu şehirden rahatsız oldukları için Bir kaç kez Vyzas (Bizans) saldırmış yok etmeye çalışmış ancak başaramamışlardır. Bu durumdan sonra  coğrafi konumu nedeni ile Yavaş ilerleyen (Bizans) daha sonra Birinci (Darius) istiklalini koruyabilmiştir.

Millattan Beşyüz yıl önce İranlılar ile Atinalılar arasındaki Med muharebeleri esnasında Birinci (Darius) bütün ordusu ile Boğaziçi’nin Anadolu yakasına gelerek kurdurduğu köprü üzerinden Rumeli kıyısına geçerek Bizans’ı sarmış ve çok beklemeden şehir e girmiştir.

Ancak İranlılar Bizans şimdiki adı İstanbul’da fazla Kalamamışlar Mİlâttan 479 yıl önce Platea muharebesinden sonra şehir, Ispartalıların daha sonra ise Atinalılara daha sonra tekrar Ispartalıların eline geçmiştir. Mİlâttan 408 yıl önce ise Atinalı kumandan Alcibiade tarafından halkı aç bırakmış ve şehre hakim olmuş ise de Kazandım sandığı bu zafer Ispartalılar Tarafından tekrar söndürülmüş bir zaferdir.

Mİlâttan önce 340 yıl önce Makedonyalı Philipe Şehri sarmış ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. Bu Tarihlerde tüm Yunanistanın bütün şehirleri iç Savaş halinde olduğundan çok yorulmuş ve çökecek hale gelmiş. Ancak sadece Bizans sağlam duvarları ile bu duvarların arkasına sığınarak daima kuvvet veya kazanan kim ise o tarafı tutarak durumunu korumaya çalışmıştır.

Mİlâttan 279 yıl önce ise Goller Tuna boyunca inerek Bizans’ı sarmış şehir bu felaketi atlatabilmek için ağır bir vergi vermeyi kabul etmiş ve korkunç yükün altına girmiştir. Bu Ağır vergileri ödeyebilmek için Boğazdan geçen Gemilerden Vergi istediler. Ancak buna tüm Hükümet komşular bu duruma itiraz ettiler ve bu sebep’ten dolayı çıkan savaşta Bizans yenilse de.

Mİlâttan 219 yıl önce yapılan bir anlaşma sebebi ile tamamen yıkılmaktan kurtulmuştur. Bu tarihlerde ise Roma Orduları Yunanistan’a ve Anadolu’ya girmişlerdi bu Bizans için yeni bir tehlike demekti. Bu yakın tehlikeyi bir an önce durdurmak için Çırpınıp durmuş. Ancak Romalılar Marmara denizini gördüklerinde Bizans onlara Baş eğmek zorunda kalmıştır.

Roma İdaresi Başlangıçta her ne kadar Bizans’ın istiklaline saygı gösterir gibi gözükse de Kayser Vespasien imtiyazlarını kaldırmıştır. Septime Severe de Mİlâdın 195inci yılında İmparator Nijer’le ile Bizans Arasında çıkan Birincinin tarafını Tuttu bahanesi ile Bizans’ı bıkıp usanmadan üc yıl süre ile sarmış ve neticede şehir düşünce de  müdafilerini ve bunların başında bulunanları öldürmek ile tereddüd  etmediğinden kalelerini de tamamı ile yaktırmış. Tüm bu savaş ve olaylardan sonra Bizans’ı bu çelimsizlikten Kurtarıp çok önemli hale getiren Büyük Constantin’dir.

Büyük Constantin Mİlâdın 306 cı senesinde Roma İmparator’u oldu İkinci karısının atmış olduğu itiraf ile ilk karısından doğan oğlunu öldürtmüştür, Daha sonra ortaya çıkan bu iftiranın yalan olması sebebi ile sarayda yandaş’lık yapanlar ile birlikte karısını boğdurmuştur.

Bu durum halka tarafından da öğrenildiğin de cani İmparator olarak görüyor ve nefret ediyordu. Bu sebepten Büyük Constantin Roma’dan uzaklaşmak ve İmparatorluk merkezini Başka yere taşıma düşüncesi uyanmıştır. Ve önce eski Troya’ canlandırmak hevesine düştü.

Roma ise önemini kaybeder diye bu teşebbüsten hiç memnun kalmadılar. Bunun üzerine Constantin rakibi olan Licinius’u yendiği zaman M.324 te eline geçen İstanbul’da İmparatorluk olabilecek vasıfları buldu. Ve şimdiki Unkapanı’nından Smataya’ya kadar surlar yaptırarak Bizans’sın sahasını genişletti. Ve şehirde bir çok hamam klise çeşmeler kurdurmuş yolları meydanları açtırmıştır.

Anadolu’dan ve Yunanistan’dan getirdiği süsler ile şehri süslemiş. Bu suretle çok kısa zamanda büyük bir şehir halini alan Bizans’sa Yeni Roma adını vermiş ancak kısa süre sonrada adını Constantinapolis- Kostantin şehri  denmiştir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu